Туризм и отдых

turism.web-box.ru 

 

Мы рады и благодарны каждому посетителю нашего сайта, к которыми мы вместе много лет.  

Наш сайт собирается переезжать - у нас большие планы и много нового материала. 

Информация о новом адресе нашего сайта будет здесь.

 Если Вы хотите оставаться с нами дальше - занесите его в закладки.


Заказать рекламу можно здесь

 

В данном разделе новостей нет.

 

Мировые достопримечательности: 

фото, описания, мнения

Все о растениях: уход, выращивание, народная медицина

Блог о Форексе

Лучший форум


Блог
Форум
Ссылки
Фотоальбом

New age, Relax, Meditative  
Популярная музыка
Классическая музыка
Джазовые альбомы
Шансон
Музыка для детей
100 лучших 100 best
DVD-фильмы     
Фильмы для мобильного  
Комедийные сериалы         
Транс  
Рок
Гостевая книга
Национальная кухня
Нормы, правила, рекомендации

Рейтинг@Mail.ru

Счётчик посетителей Zahodi-ka.ru. Показано число посетителей за сегодня, последние 7 и последние 30 дней.

     Поняття «туризм» отримало свій розвиток з початком масової міграції значної кількості людей з метою змістовного проведення відпочинку. Проте, можна зазначити, що подорожування природно для людині перш за все як біологічній істоті, для якої рух та розвиток є невід'ємною потребою виживання, а з часів посилення інтеграційних процесів подорожування все більшою мірою стає психофізіологічною потребою. Також, мандрування є формою пізнання середовища і одним з засобів культурного обміну, комунікації, економічних контактів.

     Схильність до мандрування є формою пізнання і одним з етапів набуття нової інформації та нових вражень. Мандрування є також засобом долання бар'єрів – існуючих об'єктивних обмежень до розширення комунікаційних та інтеграційних процесів. Можна визначити такі найбільш суттєві бар'єри:

     - природні (водні простори, гірські системи, пустелі та інші несприятливі фізико-географічні явища),

     - культурні (етнічні, мовні, релігійні, побутові відміни тощо);

     - технічні, пов'язані з доланням відстаней (транспортні засоби, шляхи сполучення).

     Схильність до подорожування є певною рушійною силою як особистого, так і суспільного розвитку, спрямованого на інтенсифікацію господарювання, пом'якшення соціального і політичного напруження, поліпшення умов життя шляхом пізнання природного та соціокультурного середовища життєдіяльності. Такими є об'єктивні передумови виникнення та поширення туризму як явища.

     Туризм, своїм розвитком зобов’язаний індустріальній стадії розвитку людства, якій був притаманний прискорений розвиток продуктивних сил, поглиблення поділу праці, розвиток урбанізаційних процесів. Прискорені інноваційні зміни, пов'язані з науково-технічним прогресом, сприяли загальному соціально-економічному розвиткові певних країн, підвищенню рівня життя їх населення, змінювали характер праці, спосіб та стиль життя, що особливо позначилось в XX ст. розвитком урбанізації та змінами в системі розселення, постіндустріальною фазою розвитку економіки, поглибленням екологічних проблем та осягненням глобальних масштабів діяльності людства, гуманізацією всіх сфер суспільного життя. Саме за цих умов, що докорінно змінювали суспільні моделі життєдіяльності людства, туризм перетворився у форму проведення дозвілля, забезпечену діяльністю міжгалузевого комплексу по задоволенню потреб населення у відпочинку та оздоровленні, у потужну комунікативну складову глобалізаційного процесу.

     Особливого поширення туризм набув з посиленням глобалізаційних процесів в світової економіки. В останні десятиліття ХХ ст. – на початку ХХІ ст. кількісний ріст інтеграційних елементів у різних сферах суспільного життя переріс у якісно нове явище, вищий щабель інтеграційного процесу, який отримав назву глобалізація. Інформаційна революція, кардинальні зміни в галузі науки, техніки, відкрили шлях до не бачених раніше масштабів і способів виробництва товарів і послуг на базі нових технологій. Людина отримала можливість завдяки Інтернету та іншим комунікаційним системам напряму вести діалог з суб’єктами у будь-якій точці земної кулі. Відбувається усвідомлення людьми планети своєї єдності, взаємозалежності, відповідальності за долю всього людства. Створюються нові стандарти, форми людського спілкування і співжиття, поступово долаються бар’єри, які стоять на шляху інтеграції. Усе це тісно пов’язують з процесом глобалізації

     Остання чверть ХХ і початок ХХІ століття пройшли під знаком прискореного розвитку туризму, що перетворило його на глобальне явище за масовістю, формами і технологіями організації відпочинку. Незважаючи на планетарний розмах, туризм залишився регіональним і національним за змістовним наповненням. Туристична індустрія світу, пропонуючи уніфіковані системи відпочинку й обслуговування, експлуатує регіональні природні відмінності і національну та культурну самобутність етнічних груп і місцевих громад, що у багатьох випадках стає головним мотивом для здійснення подорожі. У світовій господарській практиці важко знайти ще один вид продуктивної діяльності, який одночасно сприяє глобалізації господарства і розвитку регіонів.

 

 

Не зарегистрирован


Вход
Забыли пароль?
Регистрация

 

 

 

Курс обмена валют

 

 ttp://turism.wmsite.ru/

http://turism.wmsite.ru/gostevaja-kniga

http://turism.wmsite.ru/ssylki/

 

Туристу в дорогу (скачать бесплатно) · Блог · Фотоальбом · Национальная кухня · С миру по нитке · Статьи
Туризм и отдых, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS